Malíř Luboš Mandát, který odstartoval do výtvarného světa přes Střední grafickou školu v Praze a přes profesi forografa. Jedno je zcela evidentní : umí se dívat, umí malovat, je ochoten popustit uzdu fantazii a udržet na uzdě výtvarnou kázeň. Mandátovy obrazy mají podobu velkých pláten, v nichž se obráží svět i kosmos, člověk i příroda, duchovno i konkrétno. Základem je akord - barevný i múzický, barevný i světelný, barevný i tvarový. Střety těchto světů nejsou silové, ale harmonické, přelévající, vyvažující - konečným výsledkem je proměnné dobrodružství.

Luboš Mandát prošel fyzicky i umělecky makrosvěty, vystavoval doma i v zahraničí, velká plátna i diptychy či triptychy. Vymezení rámem je ohraničení výseku zřejmého oku, ale "děj" obrazu pokračuje i mimo jeho rámec. Síla každého Mandátova díla je v jeho dominanci. Do jeho sousedství nemůže citlivý sběratel umění zavěsit odlišnou výtvarnou kategorii, aniž by mu ublížil. To je třeba mít na paměti i s konstatováním, že naopak při vzájemném působení vedle sebe gradují.

Bohumil Kolář

MUTACE je zároveň název výstavy, pod kterou autor poprvé vystavoval v "Galerii K" již v roce 1994, kde se oprávněně zařadil mezi již renomované české I zahraniční umělce což dokazuje fakt, že tato výstava byla celá prodána do Švýcarska. Ústy kritiky je nazýván novodobým Faustem. Autorovy obrazy jsou majetkem soukromých sbírek osobností společenského I politického života.